Velkommen til vårt visningssenter!

Skrevet av Vegar Skredlund

Det er allerede solgt 56 leiligheter, og det er fortsatt mange flotte muligheter blant de ledige boligene i første (Hus C) og andre (Hus D) salgstrinn.

Besøk vårt visningssenter på tomten i Ormerudveien 10-12 allerede førstkommende søndag den 8. mai kl. 12:00 – 13:00 for å se nærmere på dette.

Rivningsarbeidene er ferdige og tomten kan ses i sin helhet.